Veiligheid - Gezondheid - Milieu

Produceren door tegelijk rekening te houden met het milieu, de veiligheid en de gezondheid van werknemers en omwonenden is een basisvoorwaarde voor elke industriële activiteit. De bescherming van mens en milieu staat daarom ook centraal in het dagelijks beleid van VYNOVA Belgium. Meer nog, we streven ernaar steeds verder te gaan dan de wettelijk voorgeschreven verplichtingen. De organisatie maakt hiervoor jaarlijks aanzienlijke middelen vrij. De hoge veiligheids- en milieuwaarden gelden voor alle vestigingen van het bedrijf: ook die met een lage risicograad.

Veiligheid

Voor VYNOVA Belgium is veiligheid topprioriteit. Het motto is dan ook zo veel mogelijk incidenten vermijden, alsook dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden. Centraal daarbij staat het nemen van de gepaste preventiemaatregelen.

Gezondheid

Naar het motto “voorkomen is beter dan genezen” besteedt ze veel aandacht aan begeleiding en preventie. In het kader van algemene gezondheidsbevordering organiseert de arbeidsgeneeskundige dienst campagnes allerlei.

Milieu

De milieudienst bekommert zich om alle milieuaspecten van de site, volgt ook de evolutie van de milieuwetgeving op de voet op en verzorgt de rapportering aan de overheid.