Onze 10 VYNOVA gedragsprincipes 

  • Elk ongeval kan voorkomen worden.
  • Iedereen dient veilig te werken.
  • Stop onveilige werken onmiddellijk.
  • De regels zijn voor iedereen dezelfde.
  • Voorschriften en procedures moeten gerespecteerd, gecontroleerd worden. Afwijkingen gemeld en verholpen worden.
  • We moeten zorg dragen voor de veiligheid van anderen.
  • Allen incidenten, ongevallen en bijna ongevallen moeten gemeld en onderzocht worden.
  • Risico’s moeten ingeschat worden voor, tijdens en na het werk!
  • Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie.
  • We moeten steeds werken binnen onze competenties/kennis

Download de uitgebreide pdf - 10 PRINCIPES